Bert Bruyninckx

Bert heeft een verleden als operationeel manager binnen een bewakingsonderneming gespecialiseerd in event security. In die hoedanigheid heeft hij gedurende een 10-tal jaren alle operationele procedures ontwikkeld en teams van bewakingsagenten en coördinatoren aangestuurd op de grootste evenementen van het land.

Bert heeft aldus een lange geschiedenis binnen de evenementen en leisure sector op het gebied van crowd management. Niet alleen bij grote massa bijeenkomsten, daar waar de media graag de aandacht op legt, maar ook op kleinere (micro) schaal, waar een degelijke kwalitatieve organisatie van de loopstromen moet zorgen voor het evenwicht tussen bezoekerscomfort, vlot verloop, veiligheid en economische haalbaarheid.

Bert is sinds september 2016 als student verbonden aan Manchester Metropolitan University binnen de Master Opleiding “Crowd Safety and Risk Analysis” onder leiding van Prof. Dr. G. K. Still. Hier werden omwille van de ervaring en kennis met betrekking tot het simuleren van loopstromen “Crowd Dynamic simulations” uitgevoerd ten behoeve van Manchester Metropolitan University, Prof. Dr. G. K. Still en haar cliënten.

Heden werkt Bert aan zijn Master Dissertation en is hij als PG dip. Crowd Safety & Risk Analysis dé expert in alles wat met crowd safety te maken heeft: risico-analyse, loopstroom- & evacuatiesimulaties, crowd management, evacuatiestrategieën en noodplanning.

Bovendien heeft Bert de gespecialiseerde opleiding ‘Fire Evacuation Design’ aan de universiteit in Lund (Zweden) met succes afgerond. Deze recente opleiding bestudeert het menselijk gedrag bij brand en in noodsituaties en het simuleren van evacuaties.

Voor de loopstroomsimulaties wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de “Pedestrian Dynamics” software ontwikkeld door IncontrolSim nv, hierover verder meer. Hiertoe volgde Bert Bruyninckx meermaals een meerdaagse one-on-one training “Pedestrian Dynamics Studio” bij Dr. N. Valckhoff van Incontrol, te Utrecht.