top of page
360-events-logo-color-black.png

Nood & Evacuatie

keyboard-left-arrow-button.png

Onderzoek toonde aan dat vele ongevallen met mensenmassa's hadden kunnen voorspeld en aldus voorkomen worden door een beter inzicht in de dynamiek van de crowd. Iedereen weet dat het vrijwel onmogelijk is om een evacuatie te 'testen' of trainen op tijdelijke evenement sites, laat staan dat het kan wanneer er honderden of duizenden bezoekers betrokken (zouden moeten) zijn. Een simulatie maakt het mogelijk om verschillende noodscenario's te bekijken en met elkaar te vergelijken. Verschillende scenario's kunnen worden getest, een variatie van de op dat moment beschikbare nooduitgangen, bezoekersaantallen, evacuatierichtingen of eender welk ander scenario kunnen ingebouwd worden om de lay-out van de locatie of de inzet van de medewerkers te analyseren en vervolgens te optimaliseren. Evacuatietijden per bezoekersprofiel, per route, vluchtweg, nooduitgang, verdieping, zone, enz… kunnen berekend worden. De simulatie geeft details over de efficiëntie en uitvoerbaarheid van het evacuatieproces en is hiermee een erg waardevolle test!  

 

WIJ SCHRIJVEN UW PLAN

Een goed nood- of evacuatieplan schrijven is niet altijd even eenvoudig. Daarom kan u de hulp inroepen van onze experten. Er worden correcte grondplannen opgemaakt van uw evenement locatie, daarop gaan we alle vluchtwegen en aanwezige signalisatie intekenen, enz...

SIMULATIE

VAN DE LOOPSTROMEN

De steeds variabele (risico) factoren vereisen een steeds groter wordend multidisciplinair inzicht en aanpak van ieder dossier. Of het nu gaat over een openbare plaats, een transport hub, sportevenement, pretpark of eender welk ander evenement. Simulaties in zowel 2D en 3D zijn een efficiënt en kwalitatief hulpmiddel voor een meer gedetailleerd en cijfermatig inzicht te krijgen in de relatie tussen de bezoeker en het site design. We kunnen de zones lokaliseren met hoge dichthei, lange wachtrijen of zogenoemde 'bottle necks'. Zowel zones met een verhoogd risico als ondergebruikte zones gaan zichtbaar worden. Zo kan u incidenten vermijden en de processen en bezoekerservaring optimaliseren.

Wij werken met krachtige Pedestrian Dynamics Software.

Vraag meer info aan

Bedankt voor de inzending!

bottom of page