top of page
360-events-logo-color-black.png

DIM - ICE

Het DIM-ICE model, ontwikkeld door Prof. Dr. G. K. Still, biedt een referentiekader dat de gestructureerde verzameling en de weergave van alle relevante informatie mogelijk maakt. Dit gebeurt op zulke wijze dat het de details, de unieke kenmerken en de site eigenschappen van het evenement in kaart brengt (Still, 2013).

Een grondig begrip van de juiste context, de details van het evenement, de timing en het inzicht in de eventindustrie op zich zijn essentieel voor een degelijke risicoanalyse (Van Duykeren, 2012).

Het is tegelijkertijd de basis van een geïntegreerd veiligheidsplan (Safety & Security).

introductiontocrowdscience.jpg

Ingress - Circulation

- Egress

Design - Informatie

- Management

Over het algemeen bestaan evenementen uit drie fases:

- Aankomst van de bezoekers met inbegrip van het betreden van het terrein (Ingress)
- De circulatie op het terrein (tijdens het evenement)
- Het verlaten van het terrein (Egress)

Deze drie fases (ICE) hebben ieder hun eigen kenmerken en bijzonderheden. Door ze integraal op te nemen in het risico analyse model wordt de risico identificatie en latere analyse een dynamisch gegeven. Risico's verschuiven immers zowel in tijd als in ruimte gedurende het verloop van het evenement.

Design, Information en Management worden beschouwd als de drie (factoren) kanalen die het mogelijk maken invloed uit te oefenen op het verloop van op mensenstromen. Ze zijn bijgevolg ook de drie grootste achterliggende oorzaken van grote incidenten. Waarbij (Site) Design, de indeling en structuur van de site of het gebouw, de belangrijkste en meest doorslaggevende factor is

Het DIM-ICE model plaatst deze drie fases (ICE) en beinvloedingsfactoren (DIM) tegenover elkaar. De daaruit voortvloeiende matrix voorziet in een checklist voor het identificeren en beoordelen van risico's met als unieke eigenschap dat risico's als dynamisch worden beschouwd en geanalyseerd.

Met behulp van kleurencodes worden de risico's of elementen die verder onderzoek vereisen gerangschikt (van hoog naar laag) op een ordinale schaal. Eventspecifieke fases en noodscenario's worden vervat in ieder hun eigen DIM-ICE model. Het is aldus van belang dat er minimum twee primaire DIM-ICE modellen worden ontwikkeld, éen voor normale operatie en één voor in geval van nood. Door deze modellen te ontwikkelen wordt het mogelijk om potentiele incidenten die tijdens de Ingress en Egress te voorspellen en voorkomen.

keyboard-left-arrow-button.png
keyboard-left-arrow-button.png
bottom of page