top of page
360-events-logo-color-black.png

Capaciteitsanalyse

De capaciteitsanalyse is veel meer dan een getallendans van het aantal mensen per m². Een capaciteitsanalyse is immers een oefening in toegepaste Crowd Dynamics. Het bevat het koppelen van loopstromen, statische of dynamische zones en het menselijke element binnen deze stromen.

Een kwalitatieve Crowd Capaciteitsanalyse overstijgt het simplistische verband tussen het aantal personen en het aantal vierkante meters beschikbare ruimte. Het is een toepassing van Crowd Dynamics waarbij zowel dynamisch als statisch gedrag binnen een massa wordt bekeken in verhouding tot het Site Design en met een dosis gezond verstand.

Simulatie is binnen de Crowd Capaciteitsanalyse een sterk kwantitatief ruimtelijk hulpmiddel en helpt bij het visualiseren van de loopstromen en dichtheid bij zowel dynamische als statische mensenmassa's. Een Simulatie helpt bij het bepalen van het maximum  aantal mensen per gegeven oppervlakte. Deze functionaliteit maakt van de capaciteit analyse aldus het uitgelezen instrument om te onderzoeken of een terrein, site of design al of niet in regel is met de geldende richtlijnen en of normen. De duidelijke 2D en 3D weergave illustreert op een overzichtelijke manier de impact van de verschillende niveaus van densiteit in een gegeven situatie en zorgt voor een betere communicatie en opvolging van mogelijke probleemzones of crowd verplaatsingen.

keyboard-left-arrow-button.png
keyboard-left-arrow-button.png
bottom of page