top of page

Hoe Crowd Science de COVID-19 exit strategie kan ondersteunen! 

Publiciatie 17-04-2020

Dagelijks wordt de vraag urgenter welke maatregelen best worden getroffen om gecontroleerd terug te keren naar de normale gang van zaken, zodra de actuele Covid-19 crisis dit toelaat. Op alle publiek toegankelijke plaatsen blijft, zeker in een eerste fase, physical distancing, naast persoonlijke bescherming, cruciaal. Maar hoe creëren en bewaren we die afstand op de werkvloer, in klein- en groothandel, in museum of bioscoop en straks ook op een beurs, congres of (kleinere) evenementen? Hoe reduceren we de persoonlijke interactie tussen mensen en groepen van personen?

Om het evenwicht te vinden tussen het beschermen van de gezondheid en de werkbaarheid van de maatregelen daartoe, kan de wetenschap van crowd science en crowd management ons helpen de Exit Strategy uit deze crisis te beheersen.

Bent u enigszins betrokken of geïnteresseerd, hetzij als beleidsmaker, ondernemer of organisator, veiligheidsverantwoordelijke safety of security… dan nodigen we u graag uit de studie hierbij te lezen. De combinatie van parameters als capaciteit en densiteit met crowd management tools voor analyse en simulatie, tonen aan hoe physical distancing als concept kan worden ontwikkeld, geoptimaliseerd en gemotiveerd binnen zowat elke context die interactie tussen mensen omvat.

 

Zoekt u antwoorden om een strategie of concept te onwikkelen of om afstandsmaatregelen te implementeren, contacteer Crowd Safety expert Bert Bruyninckx, +32 492 934258,  bert.bruyninckx@360-solutions.eu  

bottom of page