top of page
Distancing, Densiteit en Flow in de anderhalvemetersamenleving, een beknopte geïllustreerde gids. V1.3

Publiciatie 02-03-2021

Afstand houden is één van de basispijlers van het hervatten van het openbare leven en het weer veilig organiseren van evenementen. Het concept van physical distancing vertaalt zich cijfermatig verder in ‘bezoekersdensiteit’. In functie van crowd safety wordt een onderscheid gemaakt te tussen statische en meer dynamische zones. Densiteit bepaalt immers zowel de capaciteit van een plaats als de doorstroomsnelheid van een doorgang of loopstroomroute. Hetzelfde geldt voor de benadering van physical distancing, een persoon in beweging heeft nu eenmaal meer ruimte nodig dan een statisch persoon. Dit is ook als dusdanig opgenomen in het Covid Event Risk Model (CERM), de Code of Conduct (CoC) en het Exitprotocol Eventsector voor wat betreft de event sector in België.


De benodigde ruimte per persoon de Personal Area Module (PAM) of per cluster (CAM) en per type zone statisch of dynamisch, in functie van de 1.50 meter distancing (D), kan op twee verschillende manieren kan worden benadert en berekend, de ‘neuzen’ methode en de ‘lichaamsprojectie’ of ‘no touch’ methode.


Dit document is gebaseerd op een studie van internationale academische literatuur met betrekking tot crowd management, crowd dynamics en het gebruik van densiteit als middel om distancing te faciliteren. Er wordt een overzicht aangeboden van de verschillende manieren om densiteit en de bijhorende parameters te benaderen en te berekenen. Bijkomend wordt de doorstroomcapaciteit van een ‘straat’ onder physical distancing nader bekeken. 
Aanvullend wordt een voorstel tot benadering van densiteit op basis van clusters gemaakt. Densiteit en de veilige en gangbare waarden in functie van crowd safety en het goede verloop werden in het verleden en onder ‘normale’ omstandigheden telkens benadert vanuit het individu. In de context van physical distancing kan het echter zinvol zijn om dit te benaderen vanuit een cluster personen die geen afstand hoeven te houden, de nauwe contacten of het huishouden. 

Bent u enigszins betrokken of geïnteresseerd, hetzij als beleidsmaker, ondernemer of organisator, veiligheidsverantwoordelijke safety of security… dan nodigen we u graag uit de studie hierbij te lezen. De combinatie van parameters als capaciteit en densiteit met crowd management tools voor analyse en simulatie, tonen aan hoe physical distancing als concept kan worden ontwikkeld, geoptimaliseerd en gemotiveerd binnen zowat elke context die interactie tussen mensen omvat.

 

Zoekt u antwoorden om een strategie of concept te ontwikkelen of om afstandsmaatregelen te implementeren, contacteer Crowd Safety expert Bert Bruyninckx, +32 492 934258,  bert.bruyninckx@360-solutions.eu  

bottom of page