top of page
Covid Safe Ticket Piloot- & Proefproject ‘Follow the Sun’ 07/08/2021 - Verslag, Conclusies & Aanbevelingen

Publiciatie 20-08-2021

Op 11 maart 2020 riep de World Health Organisation de SARS-COV-2 uitbraak uit tot een pandemie (2020), en op 13 maart 2020 werd in België alle horeca gesloten en werden publieke bijeenkomsten verboden. Na enkele korte perioden van heropening maar vooral van lockdowns nadert in juli 2021 ook het einde van de vaccinatiecampagne en worden
voorzichtige stappen gezet om horeca te heropenen en evenementen doorgang te laten vinden. In dit kader kunnen op basis van de wijzigingen van 27 juli 2021 (FOD Binnenlandse Zaken, 2021b) in het Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken piloot en proefprojecten worden georganiseerd. Deze piloot en proef projecten hebben als doel te onderzoeken onder welke voorwaarden evenementen later dit jaar veilig kunnen heropstarten (Vlaamse Overheid, 2021). 

Deze studie omvat het verslag van het piloot event ‘Follow the Sun’ georganiseerd op 7 augustus 2021 op de terreinen van Cristal Open Air te Aarschot (FOD Binnenlandse Zaken, 2021a) en richt zich voornamelijk op het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) (FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, 2021b) en de toegangsprocedure voor tickethouders.

Het project werd begeleid door Bert Bruyninckx van 360 Solutions Risk & Safety bv. 360 Solutions is de vaste partner van de venue, Cristal Open Air, voor wat betreft algemene en Covid-veiligheid. Bert Bruyninckx deed eerder onderzoek naar het gebruik van ‘traditionele’ crowd management tools om niet-farmaceutische interventies zoals physical distancing te implementeren op evenementen en drukke (openbare)plaatsen. 

bottom of page