top of page
Zoeken

Crowd Counting: Koppentellers in de 21e eeuw

Bijgewerkt op: 18 feb. 2019


Wie herinnert zich nog de beelden uit de jaren tachtig en negentig van de betogingen in Brussel waarbij er zowel door de organisatoren als door de toenmalige rijkswacht erg creatief werd omgesprongen met opkomstcijfers. Altijd was er een grote discrepantie tussen beide ‘belanghebbers’ waarbij de ene groep stevige getallen de ether in gooide terwijl de anderen de opkomst behoorlijk onder representeerde.


Op het einde van de vorige eeuw bestond er weliswaar nog geen wetenschappelijk gefundeerde telling waardoor in die tijd exacte cijfers vrijwel onmogelijk waren. De enorme discrepantie tussen de beide cijfers doet natuurlijk vermoeden dat er wat meer aan de hand is en dat statistieken kunnen strikken.In de 21ste eeuw ligt dit alweer iets moeilijker omdat er vandaag wel manieren zijn om tot acuratere tellingen te komen.

Op zaterdag 24 maart jl. had Bert Bruyninckx, zaakvoerder van 360 Solutions, de eer en het genoegen om mee deel te nemen aan het ‘crowd count project’ van de Manchester Metropolitan University (MMU). Zijn rol bestond voornamelijk uit het beheren van een team (zie onder) dat samen met hem in opdracht van de N.Y. Times belast was met het uitvoeren van een snelle, doch accurate telling van opkomst bij de ‘March for our Lives’ in Wachington DC.


Crowd counting heeft sinds de telling van de opkomst bij de inauguratie van President Trump, door Professor Keith Still en Marcel Altenburg van MMU, in januari 2017, weer helemaal aan populariteit gewonnen ook al blijft dit per definitie een erg controversieel onderwerp.


Crowd counts op vraag van de pers gebeuren vaak in real time. De pers wil graag voor het einde van het evenement een cijfer. De beslissing om te tellen wordt ook vaak op het laatste moment genomen. Daarom is het, samen met andere organisatorische een logistieke factoren, dikwijls onmogelijk om een telling ter plaatse te baseren op / organiseren met technologische hulpmiddelen zoals camera’s of allerhande sensoren.


Hoe gaat zo’n telling dan wel in zijn werk?


Het accuraat bepalen van de ‘crowd size’ vergt een grondige kennis van: ‘crowd dynamics’, densiteit (density), geografische realiteit van het gebied en informatie aangaande het verwachte publiek. Deze kennis in combinatie met enkele relatief eenvoudige instrumenten maakt het mogelijk om zulke tellingen “snel” tot een goed einde te brengen.


Zoals hierboven al even vermeld was Bert Bruyninckx op 24 maart jl. project manager bij de telling van de March for Our lives in Washington DC. Samen met Eric Kant, Jade Patel en Marc Tubee werden 180,000 bezoekers geteld op het hoogtepunt van het event. Deze telling was gebaseerd op een voorafgaandelijke analyse en op live beelden van verschillende bronnen. Bert was hiermee echter niet aan zijn proefstuk, hij was eerder al betrokken bij de crowd count van de Womens March (januari 2017) in Austin, Texas voor de Texas Statesman, de Womens March in Londen (2017) voor de BBC en de telling van de Super Bowl Victory Parade van de Philadelphia Eagles in januari 2018. Dat dergelijke tellingen niet enkel relevant zijn bij “grote” aantallen bewijst een teling van einde 2017 in Alta, Noorwegen waar er controverse was ontstaan omtrent een manifestatie van ongeveer 8,000 deelnemers.

Dankzij deze uitgebreide ervaring kan 360 Solutions deze kennis inzake Crowd, Crowd Dynamics en Crowd Science inzetten bij elk van haar Crowd Safety projecten.


Op ons kan U dus tellen.
Commentaires


bottom of page